لیگ دانش آموزی

 

در آکادمی من، دانش آموزان به سه گروه A ,B ,C تقسیم بندی می شوند، که در هر گروه دانش آموزان هم سطح با یکدیگر رقابت میکنند
هدف از این نوآوری آموزشی ایجاد شور و شوق و نشاط در جهت کسب بهترین نتایج تحصیلی می باشد.
برای مشاهده جدول رده بندی هر گروه درسی، میتوانید روی آیکون مربوط به آن کلیک کنید.
برای مشاهده جدول رده بندی کلیک نمایید

دانش آموزان سطح A


برای مشاهده جدول رده بندی کلیک نمایید

دانش آموزان سطح B


برای مشاهده جدول رده بندی کلیک نمایید

دانش آموزان سطح C