کلاس شب امتحان

چرا کلاس شب امتحان؟

هفته انتهایی آذر ویژه دانش آموزان هوشمند است که در کلاسهای ویژه شب امتحان شرکت می کنند.

Loading

دلیل شرکت در این کلاسها را با یک مثال برای شما توضیح میدهم، فرض کنید شب قبل از امتحان ریاضی شما 9 ساعت فرصت دارید و قرار است 3 فصل را مطالعه کنید، راه کار احتمالی شما چه خواهد بود؟

فصل 1 ---------------- 3 ساعت

فصل 2 .................3 ساعت

فصل 3 ................ 3 ساعت

کلاسهای شب امتحان این معادله را تغییر می دهد، شما با شرکت در این کلاسها و حل نمونه سوالات امتحانی توسط استاتید حرفه ایی آموزشگاه، سطح آمادگی و در هر فصل را متوجه خواهید شد، مثلا فصل  1  را کامل بلد هستید و فقط نیاز به مرور دارید، فصل 2 را ناقص بلد هستید، فصل 3 را کاملا بلد نیستید.

پس از شرکت در این کلاسها و فهمیدن سطح شما در هر درس استراتژی شما تغییر خواهد کرد

فصل 1---------------- 1 ساعت

فصل2 ----------------4 ساعت

فصل3 ---------------4 ساعت

حالا دلیل هوشمندی دانش آموزان شرکت کننده در این کلاسها را متوجه شدید؟

ارسلان فیروز نیاروز / تاریخ 15:30  ~  16:40 16:50  ~  18:00 18:10  ~  19:20 19:30  ~  20:40
جمعه 25 آذر ریاضی یازدهم تجربی ریاضی یازدهم تجربی / ریاضی ریاضی یازدهم تجربی / ریاضی ریاضی یازدهم ریاضی
شنبه 26 آذر فیزیک یازدهم تجربی / ریاضی فیزیک یازدهم تجربی / ریاضی فیزیک یازدهم تجربی / ریاضی فیزیک یازدهم تجربی/ ریاضی
دوشنبه 28 آذر فیزیک دوازدهم تجربی/ ریاضی فیزیک دوزادهم تجربی/ ریاضی فیزیک دوزادهم تجربی/ ریاضی فیزیک دوازدهم تجربی/ ریاضی
چهارشنبه 30 آذر شیمی یازدهم شیمی یازدهم شیمی دوازدهم شیمی دوازدهم
پنج شنبه 1 دی (10:00  ~  11:10) ریاضی دوازدهم انسانی (11:20  ~  13:30) ریاضی دوازدهم انسانی (13:40  ~  14:50) ریاضی دوازدهم انسانی
پنج شنبه 1 دی (15:00  ~  16:10) حسابان/ریاضی دوازدهم (16:20  ~  17:30) حسابان/ریاضی دوازدهم (17:40  ~  18:50) حسابان/ریاضی دوازدهم (19:00  ~  20:10) حسابان/ریاضی دوازدهم