کلاسهای حضوری

کلاسهای VIP حضوری در شهر تهران، ویژه افرادی که داوطلب رتبه زیر 1000 هستند

image
استاد رضا بغدادچی

ریاضیات کنکور | ریاضیات یازدهم

برای کسب اطلاعات کلاس استاد بغدادچی کلیک نمایید
image
استاد پیمان عربشاهی

شیمی کنکور | شیمی یازدهم

برای کسب اطلاعات کلاس استاد عربشاهی کلیک نمایید
image
استاد رستی خواه

عربی کنکور | عربی یازدهم

برای کسب اطلاعات کلاس استاد رستی خواه کلیک نمایید
image
استاد مهدی حنیفی

فیزیک کنکور | فیزیک یازدهم

برای کسب اطلاعات کلاس استاد حنیفی کلیک نمایید
image
استاد امیر اصلانی

شیمی کنکور | شیمی یازدهم

برای کسب اطلاعات کلاس استاد امیر اصلانی کلیک نمایید