مدرسه کنکور الف

مدرسه کنکور الف

مدرسه کنکور به چه مفهومی است؟

هر ساله دانش آموزان کنکوری در سال دوزادهم دچار تداخل برنامه های متداول مدرسه با برنامه پروژه های کنکور خود میشوند.

هر ساله دانش آموزان کنکوری در سال دوازدهم دچار تداخل برنامه های متداول مدرسه با برنامه پروژه کنکور خود می شوند، این تداخل برنامه نظیر شرکت در آزمون های تشریحی جاری مدارس، جلوتر یا عقب تر بودن برنامه مدرسه از برنامه آزمونهای آزمایشی دانش آموزان و . . . می باشدکه حتی یکی از این موارد برای برهم خوردن ساختار نظام مند برنامه کنکور یک داوطلب کافی است. پروژه "مدرسه الف" موضوعات این چنینی را برای داوطلبان کنکوری حل کرده است. دقت کنید! داوطلبان کنکوری! یعنی لازم است ابتدای سال دوازدهم شما مشخص کنید که هدف استراتژیک شما معدل دیپلم است یا رتبه کنکور سراسری!! در مدرسه کنکور، دروس سال دوازدهم، یازدهم، دهم با رویکرد کنکوری به شما تدریس شده و شما فضای مطالعاتی مدرسه کنکور دروس را فرا میگیرند. پس در مدرسه کنکور تنها فعالیت شما حضور در کلاس درس نیست، شما با حضور در پانسیون مطالعاتی VIP در کنار حضور در کلاسهای درس مفاهیم آموزش دیده شده در کلاس را در یک محیط مطالعاتی منظم زیر نظر ناظر آموزشی مطالعه کرده و به حل تمرین می پردازید.

مدرسه کنکور الف

سوالات متداول

در مدرسه کنکور تمامی رویکردهای آموزشی شما در یک جهت و با یک هدف خواهد بود! کنکور! در مدارس دیگر شما درگیر امتحانات تشریحی در طول سال تحصیلی، تکالیف تشریحی دروس مختلف و . . . خواهید بود که در مدرسه کنکور ، امتحانات، تکالیف و کلیه فعالیت های آموزشی محوریت کنکوری خواهند داشت.

"کسب آرامش و لذت بردن از مطالعه برای کنکور" می توان ادعا کردبزرگترین کمکی که مدرسه کنکور به شما میکند، همسو بودن برنامه های آموزشیشما با پروژه کنکور شماست! برطرف کردن تداخل برنامه های تشریحی و تستی در سال کنکور بزرگترین کمکی است که ما در مدرسه کنکور به شما می کنیم.

زمانی که شما از واژه مدرسه کنکور استفاده میکنیدیعنی تمامی فعالیت هایی که در مدرسه صورت میگیرد، چه دروس عمومی ، چه دروس اختصاصی. هر 4 درس عمومی شما در مدرسه کنکور به صورت تشریحی تدریس خواهد شد

دروس اختصاصی تا قبل از کنکور اردیبهشت تمام میشود و شما می توانید با تمام معلومات مورد نیاز کنکور ، در کنکور اردیبهشت شرکت کنیدو تا پس از تحلیل نتیجه این کنکور(محاسبه درصد ها) با داشتن زمان کافی نسبت به اصلاح نقاط ضعف خود اقدام کنید

مدرسه کنکور الف

نظر دانش آموزان سالهای قبل مدرسه کنکور

النا حاجی میرزایی
النا حاجی میرزایی رتبه 827 کنکور تجربی 99

مدرسه کنکور به من کمک کرد تا با استرس کمتر و تمرکز بیشتر هر هفته تست بزنم و دروس عمومی و اختصاصی خودم رو تا اردیبهشت کامل کنم

روژین مرتضایی
روژین مرتضایی رتبه 1712 کنکور ریاضی 1400

اولش یکم برام غریب بود. خب من عادت کرده بودم به شیوه سنتی مدرسه برم ولی یک ماه که رفتم خیلی عالی بود.صبح میرفتیم شب میومدیم خونه، همه کلاسهام رو رفتم، هم پانسیون درس هام رو خونده بودم، آرامش داشتم و کنکور برام کابوس نبود.

راحله اربابی
راحله اربابی رتبه 281 کنکور تجربی 98

چالش اینکه مدرسه ام یه چیزی درس داده، آزمون قلم چی ام یه چیز دیگه بود رو نداشتم! و این عالی بود! سه شنبه قبل هر آزمون من کل درسهام رو بسته بودم