پکیج های مشاوره تحصیلی

مشاوره و برنامه ریزی درسی از پایه هفتم تا دوازدهم از ابزار های مهم تحصیلی به حساب می آید. نه اینکه بدون وجود مشاور درسی امکان موفقیت وجود نداشته باشد؛ اما مسلما مشاور با تجربه در زمینه درس و برنامه ریزی اصولی رسیدن به هدف را سریع تر و آسان تر می کند.

پکیج های مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی طرح 1 (VIP) طرح 2 (+VIP) طرح 3 (CIP) طرح 4  (+CIP)
جلسه مشاوره‌ی خصوصی ندارد ندارد هفته ایی یکبار با مشاوره ویژه آکادمی هفته ایی یکبار با مهندس فیروزنیا
برنامه ریزی شخصی سازی شده هفتگی هفتگی هفتگی برنامه شخصی وهفتگی با مهندس فیروزنیا
تماس تلفنی پشتیبان هفته ایی یکبار هفته ایی یکبار هفته ایی یکبار هفته ایی یکبار
ارتباط با خانواده(درصورت نیاز) دارد دارد دارد دارد
آزمون آزمایشی آنلاین 2بار در ماه 2بار در ماه 2بار در ماه 2بار در ماه
چک کردن گزارش کار هر شب هر شب هر شب هر شب
کوچینگ ماهیانه با مهندس فیروزنیا دارد دارد دارد دارد
کارگاه مشاوره روانشناسی ندارد دارد دارد دارد
تماس تصویری پشتیبان 2بار در ماه 4بار در ماه 4بار در ماه دارد
تحلیل آزمون تخصصی دارد دارد دارد دارد
ارائه بسته سوال هفتگی ندارد دارد دارد دارد
حضور در وبینار آنلاین ماهانه با مهندس فیروزنیا ندارد 1بار در ماه دارددارد
آموزش روش مطالعه دروس دارد دارد دارد دارد
حضور در لیگ مسابقات دانش آموزی دارد دارد دارد دارد
مقدار سرمایه گذاری برای هر ماه 980/000تومان 775/000تومان 1/080/000تومان 875/000تومان 1/755/000تومان 1/550/000تومان 3/150/000تومان 2/650/000تومان