کلاسها

آکادمی فیروزنیا

برنامه کلاسهای حضوری و آنلاین آکادمی

ویژه کنکور 1402
 • حسابان کنکور ریاضی
 • فیزیک کنکور ریاضی
 • شیمی کنکور ریاضی
ویژه کنکور 1402
 • ریاضیات کنکور تجربی
 • فیزیک کنکور تجربی
 • شیمی کنکور تجربی
ویژه کنکور 1402
 • ریاضیات کنکور انسانی
 • علوم و فنون کنکور انسانی
ویژه کنکور 1403
 • ریاضی یازدهم ویژه کنکور 1403
 • فیزیک یازدهم ویژه کنکور 1403
 • شیمی یازدهم ویژه کنکور 1403
01
کنکور 1403

کلاسهای ویژه کنکور 1403برای آن دسته از داوطلبان کنکور 1403 می باشد که در حال حاظر در مقطع یازدهم مشغول به تحصیل هستند، چون در این کلاسها کلیه مباحث دهم و یازدهم به صورت کنکوری تدریس خواهد شد

02
کنکور 1402

در کلاسهای ویژه کنکور 1402 هر مبحث تست خیز در 6 جلسه تدریس و حل تست خواهد شد، که در 2 جلسه ابتدایی ویدئوی آفلاین تدریس و در 4 جلسه بعدی کلاس حضوری /آنلاین برگزار خواهد شد