• فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

  • کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

  • 11 سال سابقه مشاوره و تدریس درس ریاضیات